Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I am trying to connect to my business website, one which I have connected to before, but I am unable.

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 10 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Leahfif

more options

This is what comes up when I try to connect:

"Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.constellationacu.com. Peer’s Certificate has been revoked. Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem."

I have tried to trouble shoot in various ways, but am unable to connect to this website. I would like to bypass the warning, because I know and trust this website. Please help!

This is what comes up when I try to connect: "Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.constellationacu.com. Peer’s Certificate has been revoked. Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem." I have tried to trouble shoot in various ways, but am unable to connect to this website. I would like to bypass the warning, because I know and trust this website. Please help!

Επιλεγμένη λύση

I have the same problem as you, and the analysis site I linked reports the same problem. However, Google Chrome does not check for certificate revocation by default, and most users would never think to turn it on, so Chrome users are not affected.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

This is an issue that will affect all Firefox users of the site, not just you. Somehow your Let's Encrypt certificate has been revoked. Can you contact SquareSpace support and arrange for new certificates to be issued? (Or maybe it's easy from your cPanel or other hosting console.)

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.constellationacu.com&s=198.185.159.144&latest

more options

I thought this would affect other users too, but my co-workers have no problem accessing the site, as do other random people I have asked to access it.

I will ask the woman who made the website to see if new certificates can be issued, but why would only I be having this problem?

more options

Επιλεγμένη λύση

I have the same problem as you, and the analysis site I linked reports the same problem. However, Google Chrome does not check for certificate revocation by default, and most users would never think to turn it on, so Chrome users are not affected.

more options

OK! Thank you for the help!