Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

When I try to open a Favorite from the New Tab page it will only open as a sidebar

  • 1 απάντηση
  • 5 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 30 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

When I open a website from the NEW Tap page it will only open as a sidebar. I cannot get it to expand. This just started. What is going on?

Επιλεγμένη λύση

Only a bookmark would open in the sidebar if there is a checkmark present on that setting.


A bookmark that opens in the sidebar is the default for bookmarks that are created via a link or button on a website. You can check the properties of a bookmark via the right-click context menu in the sidebar (Ctrl+B; Command+B on Mac). In the Bookmarks Manager (Bookmarks -> Show All Bookmarks) you can click the More button in the Detail pane at the bottom right. Make sure "Load this bookmark in the sidebar" is not selected.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 4

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Only a bookmark would open in the sidebar if there is a checkmark present on that setting.


A bookmark that opens in the sidebar is the default for bookmarks that are created via a link or button on a website. You can check the properties of a bookmark via the right-click context menu in the sidebar (Ctrl+B; Command+B on Mac). In the Bookmarks Manager (Bookmarks -> Show All Bookmarks) you can click the More button in the Detail pane at the bottom right. Make sure "Load this bookmark in the sidebar" is not selected.