Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox crashes at startup after Win10 update

  • 4 απαντήσεις
  • 5 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από AliceWyman

more options

Hello, since yesterday mozilla crashes everytime at startup. Windows 10 had some big update (KB4022405) and I wonder if it's possible the update is the problem here. I have no idea what to do. I uninstalled it twice already. I did everything listed here to be exact: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-troubleshoot-prevent-and-get-help

Last three crash IDs from today and yesterday: bp-2174470d-5ffa-426d-b8ef-37d771170630 bp-4bfc87cc-f424-450f-836f-747471170630 bp-a6233b94-8275-4a45-9e68-abe571170629

Thanks in advance.

Hello, since yesterday mozilla crashes everytime at startup. Windows 10 had some big update (KB4022405) and I wonder if it's possible the update is the problem here. I have no idea what to do. I uninstalled it twice already. I did everything listed here to be exact: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-troubleshoot-prevent-and-get-help Last three crash IDs from today and yesterday: bp-2174470d-5ffa-426d-b8ef-37d771170630 bp-4bfc87cc-f424-450f-836f-747471170630 bp-a6233b94-8275-4a45-9e68-abe571170629 Thanks in advance.

Επιλεγμένη λύση

Thank you so much. It actually was comodo cousing problems. I uninstalled it for now and mozilla is finally working.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Your crash reports point to bug 1376831 - Comodo is working on an update to their product.

Did you reboot your system after uninstalling KB4022405? If that doesn’t help, you could also try disabling the Comodo product, or uninstall it entirely for the time being.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Tonnes

more options

Επιλεγμένη λύση

Thank you so much. It actually was comodo cousing problems. I uninstalled it for now and mozilla is finally working.

more options

Hello,

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution more easily.

Thank you for contacting Mozilla Support.

more options

I'll mark this thread as solved based on the thread owner's reply that uninstalling Comodo software resolved the problem.

In case it helps, this Microsoft forum thread has more information: https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-update/kb4022716-kills-web-browser-google-chrome-firefox/493ae577-8d5b-48a8-a7fa-d5eec39f549f