Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

firefox quits working after amount of time

  • 18 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 496 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

firefox stops connecting to website after an arbitrary amount of time. removed all add-ins, refreshed install, even uninstalled and reinstalled. If you close windows and relaunch it will work a while longer then stop connecting again.

Επιλεγμένη λύση

seems with the update its working normally now, I have not had an issue all morning with the update and normally I would have to restart it at least every 30 minutes.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (18)

more options

About how long before the problem? Any web-site, some, a few?

Separate Security Issue: Update your Flash Player Note: Windows users should download the ActiveX for Internet Explorer. and the plugin for Plugin-based browsers (like Firefox).

Note: Windows 8 and Windows 10 have built-in flash players and Adobe will cause a conflict. Install the plugin only. Not the ActiveX.

Flash Player Version: 25.0.0.148

https://get.adobe.com/flashplayer/ Direct link scans current system and browser Note: Other software is offered in the download. <Windows Only>

https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/ Step 1: Select Operating System Step 2: Select A Version (Firefox, Win IE . . . .) Note: Other software is offered in the download. <Windows Only> +++++++++++++++++++ See if there are updates for your graphics drivers https://support.mozilla.org/en-US/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

more options

could be 5 minutes, could be an hour or so. Its any webpage. Could be a page you already have open like you email and it will start clocking when you try to get to your inbox. Could be a link to a news site that you click on, could be anything.

more options

The pages where the browser freezes, Anything like flash on them?

Normally, I would have you to try Firefox in Safe Mode, but if the problem takes an hour . . . . .

https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode Safe Mode is a troubleshooting mode that temporarily turns off hardware acceleration, resets some settings, and disables add-ons (extensions and themes). If the problem goes away, that tells us one thing. If it does not, that tells us something else.


Type about:preferences#advanced<Enter> in the address bar. Under Advanced, Select General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Type about:addons<enter> in the address bar to open the Add-ons Manager. Hot key; <Control> (Mac=<Command>) <Shift> A)

On the left side of the page, select Appearance. Then select Default.

Now restart Firefox.

more options

How to crash Firefox (All Systems); Instructions here; https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/How_to_report_a_hung_Firefox

This link includes a link o a program that will crash Firefox. Next time FF freezes, try to use it.

more options

ok, i was able to do this and send to mozilla, is there a way to get you some information from the report or what would you like to see.

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>.

Note: If any reports do not have BP in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most resent 7 - 10 crash reports, and copy them. Press the Reply button. Now go to the reply box and paste them in.

aboutcrashesFx29

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support +++++++++++++++++++++++ If you can't get Firefox to open, you will have to do this the hard way.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/mozillacrashreporter Open the file browser / explorer on your computer. Note: You may have to enable Show Hidden Folders / Files. Enter this in the address bar;

Windows: %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted

Win 7/Vista: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted Win XP/2000: C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted

Mac OS: /Users/<username>/Library/Application Support/Firefox/Crash Reports/submitted Linux: /home/<username>/.mozilla/firefox/Crash Reports/submitted

Copy the last 5-7 Recent File Names in the folder. Post the information in the reply box.

more options

b5bf9e4c-026b-4b02-bc27-4eefae880fef 5/4/17 8:36 AM 58014fa2-dab7-48bd-8834-75ff32bdb7e3 4/24/17 3:46 PM 64ab3095-e571-458a-a400-a8523ba05a75 4/21/17 3:57 PM 15b24f95-ff6e-4cbc-8b16-eb18c2e548d0 3/16/17 3:56 PM 6a38aa5a-2120-4947-a405-8c536a628925 1/30/17 4:09 PM

more options

53d3f1a8-bf38-47d6-90fd-18dfb7cee870 5/4/17 9:05 AM

one more, just happened again.

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

more options

bp-325c4f31-76bc-4efa-93db-22c5b0170504 5/4/17 12:03 PM bp-21afa197-e447-4b47-911e-25f260170504 5/4/17 12:03 PM bp-d4dd6631-5759-4880-bd61-e4fab0170504 5/4/17 12:02 PM bp-434625d9-5772-466d-9094-6f13c0170504 5/4/17 8:38 AM

done

more options

bp-81681cae-2167-4de7-bfec-b6eaf0170504 5/4/17 12:10 PM

one more, think that should be enough

more options

Well done.

All the crashes are the same

Signature: js::ctypes::ConvertToJS

aticfx32.dll = AMD Inc Radeon DirectX 11 Driver = Advanced Micro Devices

This is for Sumo's Related Bugs 718227 RESOLVED INVALID Crash [@ js::ctypes::ConvertToJS] with test dom/ipc/tests/test_process_error.xul under Valgrind 630033 RESOLVED WONTFIX Fennec 4.0b4pre Crash Report [@ js::ctypes::ConvertToJS ]


I called for mmore help

more options

any progress on this, having to restart it between 10 and 60 minutes

more options

Do you have recent crash reports with the current Firefox 53.0.3 release (released today)?

more options

You say Firefox stops connecting to websites. If you yourself do not deliberately crash Firefox does it crash ?

Do you get any error message ? If so what is the exact error message, and can you provide a screenshot of that ?

When Firefox is in this problem state and not connecting will it close down ok if you use the menu

  • Menu {3bar icon) => Quit {standby icon)

Does Firefox then close down normally without crashing or does it generate a crash report ? Whilst you are having these problems please allow Firefox plenty of time to shut down, give it say 10 minutes before you try to force it to close by killing the process, crashing it, or powering off the computer.

more options

Επιλεγμένη λύση

seems with the update its working normally now, I have not had an issue all morning with the update and normally I would have to restart it at least every 30 minutes.

more options

Good to hear. Well done. Please flag your last post as Solved Problem so others will know.