Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

When on a website and they ask you to upload a picture, how can I direct the website to Photoshop?

more options

I occasionally use Easyprints to put a photograph on a canvas or other media. On the website, the instructions to upload a picture brings me to the generic picture file featured in windows. It is extremely difficult to find a particular picture here. I use Photoshop Elements Organizer to store my photos in an easier manner of locating any particular picture. How do I change the path the website uses to upload a picture?

I occasionally use Easyprints to put a photograph on a canvas or other media. On the website, the instructions to upload a picture brings me to the generic picture file featured in windows. It is extremely difficult to find a particular picture here. I use Photoshop Elements Organizer to store my photos in an easier manner of locating any particular picture. How do I change the path the website uses to upload a picture?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Hmm, that's a good question. Organizer finds things all over your hard drive, so it's hard to know where to point the browser.

Does Adobe have any feature to "pop up" Organizer in that situation in any program? Maybe it could work the same way in Firefox. If not, you may need to find the full path to the image from inside Organizer, copy it, then paste it into the upload dialog.