Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox crashes

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από philipp

more options

Here are the crash IDs - I can't open Mozilla at all even after uninstalling and reinstalling.

Crash ID: bp-994acad8-da22-439c-a14b-f38742170207 Crash ID: bp-2d0a6915-30bb-478e-bea3-0ec452170207 Crash ID: bp-af87f844-b5ff-40a3-a62b-e78352170207 Crash ID: bp-e8c90d5e-25f5-495c-a042-7a16c2170201 Crash ID: bp-6ce11fbb-8c25-4aed-8994-c338d2170131

Please help.

Επιλεγμένη λύση

hi arigabriel, thanks for providing some crash ids. unfortunately this crash is caused by the websense/forcepoint security software that is running on your device.

i presume that's in a corporate environment - please get in contact with your it department to make sure that websense is fully up to date, as it has the tendency to crash newly released firefox versions until they adapt accordingly.

another option would be to install an esr version of firefox: Old versions of Websense cause startup crashes in Firefox

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

hi arigabriel, thanks for providing some crash ids. unfortunately this crash is caused by the websense/forcepoint security software that is running on your device.

i presume that's in a corporate environment - please get in contact with your it department to make sure that websense is fully up to date, as it has the tendency to crash newly released firefox versions until they adapt accordingly.

another option would be to install an esr version of firefox: Old versions of Websense cause startup crashes in Firefox