Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Lately, FireFox refuses to connect with eBay.com

  • 4 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 14 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

I'm on a mac using OSX 10.9.5 Using FireFox 50. Both this version and the previous have not been able to connect with eBay for a few days now.

What can the problem be?

Thanks

Επιλεγμένη λύση

can u screenshot the error please

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

can u screenshot the error please

more options

Request Timeout The server timed out while waiting for the browser's request.

Reference #2.7deb7068.1479231652.0

more options
more options

It sounds as though the server is not getting the expected information from Firefox. In a past thread, this worked to clear up an error message like that:

When you have a problem with one particular site, a good "first thing to try" is clearing your Firefox cache and deleting your saved cookies for the site.

(1) Clear Firefox's Cache

See: How to clear the Firefox cache

If you have a large hard drive, this might take a few minutes. If you do not see the number going down on the page, you can reload it using Ctrl+r to check progress.

(2) Remove the site's cookies (save any pending work first). While viewing a page on the site, try either:

  • right-click (on Mac Ctrl+click) a blank area of the page and choose View Page Info > Security > "View Cookies"
  • (menu bar) Tools > Page Info > Security > "View Cookies"
  • click the padlock or "i" icon in the address bar, then the ">" button, then More Information, and finally the "View Cookies" button

In the dialog that opens, the current site should be pre-filled in the search box at the top of the dialog so you can remove that site's cookies individually.

Then try reloading the page. Does that help?