Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

keyword - Not saving

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
more options

I was recently trying to update my keyword shortcuts, as a work website is changing domains. I went ahead and deleted all of my existing bookmarks, and bookmarked the new site - when attempting to add the keyword, I can hit "OK", but it never saves. I've tried by accessing via my bookmarks toolbar and going to properties, AND in the "show all bookmarks" window. Is anyone else having problems saving keywords?

    • Existing keywords still function, I just can't modify them**

Thanks, Jake