Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Youtube freezes on changing videos (HTML5)

 • 41 απαντήσεις
 • 6 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 242 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από LetsPlayNintendoITA

more options

If i switch to flash with a plugin thing it works but html5 keeps freezing for a few seconds for the page to load? I can't find any solution that's good tried reinstalling, tried creating new profile, etc. nothing solves it. please help

If i switch to flash with a plugin thing it works but html5 keeps freezing for a few seconds for the page to load? I can't find any solution that's good tried reinstalling, tried creating new profile, etc. nothing solves it. please help

Επιλεγμένη λύση

Another difference in Safe Mode is that hardware acceleration of graphics is disabled. Since that feature is useful for the appearance of text (smoother anti-aliasing), it would be unfortunate if you had to disable it, but do you want to test that anyway so we could pin the blame on Firefox being incompatible with your graphics card/chipset driver software? Here's how:

"3-bar" menu button (or Tools menu) > Options

In the left column, click Advanced. On the right side, with the "General" mini-tab active, uncheck the box for "Use hardware acceleration when available".

This takes effect the next time you exit Firefox and start it up again. Any difference?

If that helps, you may want to check whether graphics card/chipset driver updates are available for your system. This article suggests safe ways to do that: Upgrade your graphics drivers to use hardware acceleration and WebGL.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (20)

more options
more options

updated flash cleared cache tried new profile installed x64 version disabled ABP

nothing worked

more options

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful. (2) In the search box above the list, type or paste async and pause while the list is filtered (3) Double-click the dom.ipc.plugins.asyncdrawing.enabled preference to switch the value from true to false

This might not take effect until the next time you exit Firefox and start it up again.


One of the headline changes in Firefox 48-49 is e10s, which separates the browser interface process from the page content process. The performance impact of this can vary a lot between systems, so it would be helpful to know whether you have this feature turned on. To check that, either:

 • "3-bar" menu button > "?" button > Troubleshooting Information
 • (menu bar) Help > Troubleshooting Information
 • type or paste about:support in the address bar and press Enter

In the first table on the page, check the row for Multiprocess Windows and see whether the number on the left side of the fraction is greater than zero. If so, you are using e10s.

If you are using e10s:

To help evaluate whether that feature is causing this problem, you could turn it off as follows:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful.

(2) In the search box above the list, type or paste autos and pause while the list is filtered

(3) Double-click the browser.tabs.remote.autostart.2 preference to switch the value from true to false

Note: the exact name of the preference may vary, but it will start with browser.tabs.remote.autostart

At your next Firefox startup, it should run in the traditional way. Any difference?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη FredMcD

more options

first option was disabled already second i disabled it the page still hangs, with the bar half loaded for 3 seconds and then loads the page. loads good on chrome or with Flash instead of html5 (which i still need to use an extension to change)

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη LetsPlayNintendoITA

more options
more options

already am on 49.0.2 also tried the beta

more options

What version are you using now?

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac=Options)
key, and then starting Firefox. A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh).

Is the problem still there?

more options

safe mode it doesn't do it disabled all additional components - still does it i'm on last version 49.0.2

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη LetsPlayNintendoITA

more options

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful. (2) In the search box above the list, type or paste async and pause while the list is filtered (3) Double-click the dom.ipc.plugins.asyncdrawing.enabled preference to switch the value from true to false

This might not take effect until the next time you exit Firefox and start it up again.


One of the headline changes in Firefox 48-49 is e10s, which separates the browser interface process from the page content process. The performance impact of this can vary a lot between systems, so it would be helpful to know whether you have this feature turned on. To check that, either:

 • "3-bar" menu button > "?" button > Troubleshooting Information
 • (menu bar) Help > Troubleshooting Information
 • type or paste about:support in the address bar and press Enter

In the first table on the page, check the row for Multiprocess Windows and see whether the number on the left side of the fraction is greater than zero. If so, you are using e10s.

If you are using e10s:

To help evaluate whether that feature is causing this problem, you could turn it off as follows:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful.

(2) In the search box above the list, type or paste autos and pause while the list is filtered

(3) Double-click the browser.tabs.remote.autostart.2 preference to switch the value from true to false

Note: the exact name of the preference may vary, but it will start with browser.tabs.remote.autostart

At your next Firefox startup, it should run in the traditional way. Any difference?

more options

we tried that already early to no results :(

more options

I've called for more help.

more options

i found a "work around":

about:config media.mp4.enabled -> false media.webm.enabled -> false

no more html5. just flash. till we find a solution this will work

more options

That was very good work. Well done. Please flag your last post as Solved Problem so others will know.

more options

Uh no. this only a way to go around the problem. the problem still remains. i can't use html5. i'm only using flash now.

more options

Hi   !
Would you consider installing   VLC Media Player plugin   ?
www.videolan.org/vlc/
Worth a try   ......

more options

had vlc already no change :(

more options

You're sure your   Flash Player   is updated   ?
(latest version:   23.0.0.205)

more options

But,   if the problem is still there:   why did you mark my post as   'Chosen Solution'   ?

 1. 1
 2. 2
 3. 3