Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox not displaying google recaptcha when the browser is open first time. After browsing a google page from firebox , recaptcha is loading .

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

Firefox not displaying google recaptcha when the browser is open first time. After browsing a google page from Firebox , recaptcha is loaded . i.e when a new instance of Firefox is opened, it doesn't display recaptcha until a google page is visited from Firefox , after browsing a google page , recaptcha is displayed.

ie when we open Firefox and navigate our application's login page with recaptcha , it doesnt display recaptcha but after navigating to google page from new tab and after refreshing our application login page displays recaptcha.Please help us

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

The only setting I can think of with that behavior is third party cookies. You can allow them:

  • Always
  • Never
  • From visited -- only after you visit the site directly

More info on cookie settings here: Websites say cookies are blocked - Unblock them. If you set third party cookies to Always, does the problem go away?