Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox 49, breaks Ricoh printers and generally slower on MacOSX.

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

I manage about 45 Mac computers.

After the computers started updating to Firefox 49, I've had lots of issues.

We use Ricoh MFP copier/printers. We use locked printing. For users that download PDF and have "Preview in Firefox" selected, when you tried to print, it would always send the document to the error log (because you have to have Username/Password set for document to print).

Workarounds: 1) bring up the print dialog, then click PDF in the bottom of it and Open PDF in Preview. Then print from Preview. 2) Change Firefox preferences to Open PDFs in Preview. However, when you do this it opens a blank new tab for every PDF you open.

We use firefox for an internal web app and we have lots of PDFs, this has become really cumbersome. Any better workarounds?

I manage about 45 Mac computers. After the computers started updating to Firefox 49, I've had lots of issues. We use Ricoh MFP copier/printers. We use locked printing. For users that download PDF and have "Preview in Firefox" selected, when you tried to print, it would always send the document to the error log (because you have to have Username/Password set for document to print). Workarounds: 1) bring up the print dialog, then click PDF in the bottom of it and Open PDF in Preview. Then print from Preview. 2) Change Firefox preferences to Open PDFs in Preview. However, when you do this it opens a blank new tab for every PDF you open. We use firefox for an internal web app and we have lots of PDFs, this has become really cumbersome. Any better workarounds?