Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

This web site says this: If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources, make sure domain is unblocked

 • 18 απαντήσεις
 • 13 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 3026 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

I tried to refresh firefox to fix this problem...this message has appeared in the past but was fixed by simply refreshing the page. This is the message I'm seeing: If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources for Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Where are the web filters at, how do I unblock the domain if this is truly the issue? Any feed back is very mych appreciated, Thank you.

Επιλεγμένη λύση

islandpisces said

By the way the locks in the domain section are grey triangles with exclamation point in middle.

That could be significant because certain kinds of content not loaded over a secure connection are not allowed in a secure page. There's a search box toward the upper right corner of the Web Console. If you type mix into that box to filter the list, are there any references to mixed content? You might need to reload the page again (with the web console already open) to check that.

Also, on the Network Monitor, if you right-click one of the cdn.kastatic.org lines that indicates css or script in the Type column, and choose Open in New Tab (it's toward the bottom), do you get any secure connection-related errors, or an icon at the left end of the address bar that isn't a green padlock?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (18)

more options

That is talking about site blocking software.

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac=Options)
key, and then starting Firefox. A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh).

Is the problem still there?


Start your Computer in safe mode with networking. Then start Firefox. Try Safe websites. Is the problem still there?

Starting The Computer In Safe Mode;
Free Online Encyclopedia

more options

Thank you for taking time to answer my question. I followed the instructions, was able to operate in safe mode, but the problem still persist, as far as I can see this is the only website having this problem, any Firefox trouble shooting for this specific webpage? Thanks again.

more options

Are you using private browsing windows? If you see a "shield" icon to the left of the address bar (same area where you see an "i" in a circle and a padlock for a secure connection), Tracking Protection is blocking some parts of the page. Please see this article for more information: What happened to Tracking Protection?.

I'm not aware of any other built-in feature that block parts of pages.

Have you had any problems with Firefox making secure connections?

more options

I don't think I'm using a private browser, there is no shield icon only the "i" symbol. Firefox had been running well for me, if I have problems I just refresh and its runs ok. Its saying to try unblocking the domain how do i do this?

more options

Please provide a public link to where you see this message.

P.S. Did you try the Computer in Safe Mode?

more options

Hi FredMcD, I did run firefox in safe mode with no success. I just opened the debugger option in the developers tab in the menu icon. I selected the console tab and its says: "ReferenceError: KAdefine is not defined [Learn More]". Does this provide more insight into the problem?

more options

Sorry, here is the public link: https://www.khanacademy.org/

more options

This site uses a lot of external resources. I am attaching screenshots of the list I get in the Network Monitor when I reload the page bypassing the cache (open the network monitor first, then Ctrl+Shift+r). The "200" code with the green dot indicates a successful load. How does yours look by comparison?

To open that panel, you can use either:

 • Ctrl+Shift+q (if not intercepted by the page or an add-on)
 • Ctrl+Shift+k then click Network along the top bar
 • menu button > Developer > Network
 • (menu bar) Tools > Web Developer > Network
more options

FredMcD said

Did you try the Computer in Safe Mode?
more options

Thanks for your help, I don't know how to send a screen shot, if I can even do so on my tablet. I'll do my best to describe. In the status section all circles for this site are grey, all "lock" icons in the domain section ( where you highlighted in red square in your example) are also all grey for this site. When i click the console tab under the web menu>developer>debugger I was seeing this message: "ReferenceError: KAdefine is not defined [Learn More]". Although I don't see that message anymore.

Does this provide more insight into the problem?

more options

FredmcD, yes I did run computer in safe mode three times, no success

more options

By the way the locks in the domain section are grey triangles with exclamation point in middle. In web menu>developer>debbuger. I click the console tab and see this message:


     Error in parsing value for ‘display’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:1277

Error in parsing value for ‘display’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:1538 Unknown property ‘-moz-align-items’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:1806 Unknown property ‘-moz-flex-grow’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:1977 Unknown property ‘-moz-justify-content’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:2115 Error in parsing value for ‘display’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:2581 Unknown property ‘-moz-align-items’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:2907 Error in parsing value for ‘display’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:3266 Unknown property ‘-moz-align-items’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:3423 Error in parsing value for ‘display’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:3710 Unknown property ‘-moz-align-items’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:3977 Unknown property ‘-moz-flex-grow’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:4148 Unknown property ‘-moz-justify-content’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:4284 Unknown property ‘-moz-align-items’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:4712 Error in parsing value for ‘display’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:5008 Error in parsing value for ‘display’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:5310 Unknown property ‘-moz-align-items’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:5637 Error in parsing value for ‘display’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:6318 Unknown property ‘-moz-align-items’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:6645 Error in parsing value for ‘display’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:7632 Unknown property ‘-moz-align-items’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:7939 Unknown property ‘-moz-justify-content’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:8123 Unknown property ‘column-count’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:8950 Unknown property ‘column-count’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:9295 Error in parsing value for ‘display’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:13994 Unknown property ‘-moz-align-items’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:14292 Error in parsing value for ‘display’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:16327 Unknown property ‘-moz-align-items’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:16615 Unknown property ‘-moz-justify-content’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:16921 Unknown property ‘-moz-flex-grow’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:17355 Error in parsing value for ‘display’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:17612 Unknown property ‘-moz-align-items’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:17811 Unknown property ‘-moz-justify-content’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:17995 Error in parsing value for ‘display’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:22781 Unknown property ‘-moz-flex-direction’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:23012 Unknown property ‘-moz-flex’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:23684 Unknown property ‘-moz-flex’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:25207 Error in parsing value for ‘margin-right’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:25357 Unknown property ‘-moz-osx-font-smoothing’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:27739 Unknown property ‘-moz-flex’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:28374 Error in parsing value for ‘margin-right’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:28496 Unknown property ‘-moz-flex’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:29290 Error in parsing value for ‘margin-right’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:29446 Error in parsing value for ‘display’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:30036 Unknown property ‘-moz-align-items’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:30363 Error in parsing value for ‘display’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:31829 Unknown property ‘-moz-justify-content’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:32258 Unknown property ‘-moz-align-items’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:32436 Error in parsing value for ‘-moz-text-size-adjust’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:32903 Error in parsing value for ‘-webkit-text-size-adjust’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:32981 Error in parsing value for ‘-moz-text-size-adjust’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:33206 Error in parsing value for ‘-webkit-text-size-adjust’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:33284 Error in parsing value for ‘display’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:35083 Unknown property ‘-moz-flex-direction’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:35398 Unknown property ‘-moz-justify-content’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:35591 Error in parsing value for ‘display’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:40706 Unknown property ‘-moz-align-items’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:41009 Unknown property ‘-moz-flex’. Declaration dropped.www.khanacademy.org:199:44319 ReferenceError: KAdefine is not defined [Learn More]

more options

FredMcD, yes I did run computer in safe mode, three times, I got no change.

more options

Επιλεγμένη λύση

islandpisces said

By the way the locks in the domain section are grey triangles with exclamation point in middle.

That could be significant because certain kinds of content not loaded over a secure connection are not allowed in a secure page. There's a search box toward the upper right corner of the Web Console. If you type mix into that box to filter the list, are there any references to mixed content? You might need to reload the page again (with the web console already open) to check that.

Also, on the Network Monitor, if you right-click one of the cdn.kastatic.org lines that indicates css or script in the Type column, and choose Open in New Tab (it's toward the bottom), do you get any secure connection-related errors, or an icon at the left end of the address bar that isn't a green padlock?

more options

Jscher2000, thank you so much for all the time you've contributed, thank you so much for your patience and help ....here's what happened:

I went into the web console, typed mix in that filter you mentioned, I did not see phrase saying mixed content, instead, the words in the text box for the web console cleared/ erased as soon as I wrote mix. When the words cleared the website began to function! The webpage seems to be working. I went back in to the Network monitor as you mentioned, when I opened a new tab/window for the css, there is only a green padlock with this info in the text box below: .scratchpad-project-editor h4{margin-bottom:11px}.scratchpad-project-editor .cke_editable{background:#FFF;border:1px solid #CCC;min-height:100px;padding:8px 10px}.scratchpad-project-editor .cke_editable p{margin:0 0 1em 0}.scratchpad-project-editor .project-editable-area{margin-top:22px}.scratchpad-project-editor .explanation{font-size:.8em}.scratchpad-project-rubric-editor ul{list-style:disc;margin:.5em;padding-left:30px}.scratchpad-project-rubric-editor ul li{padding:3px}.scratchpad-project-rubric-editor ul li input[type=text]{font-size:16px;padding:5px;width:325px}

more options

I don't know about Win 8, but in Win 7 there is a program called Snipping Tool.

more options

islandpisces said

I went back in to the Network monitor as you mentioned, when I opened a new tab/window for the css, there is only a green padlock with this info in the text box below:
.scratchpad-project-editor h4{margin-bottom:11px}.scratchpad-project-editor .cke_editable{background:#FFF;border:1px solid #CCC;

Yes, that's good, it means you got a secure load on that file, finally.

(.css files generally are just a wall of style rules, they are always shown in their plain text form)