Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How can I backup my logins & passwords for later retrieval?

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από philipp

more options

I would like to be able to backup this information to an external hard drive so I can import it if I have a computer "melt down." I am using MS 7 Home Edition

Επιλεγμένη λύση

hi LoueeT, you should probably backup your whole profile folder where firefox stores all customizations and personal data: Back up and restore information in Firefox profiles

if you are really just interested in your passwords you could also look at an addon like https://addons.mozilla.org/firefox/addon/password-exporter/

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

hi LoueeT, you should probably backup your whole profile folder where firefox stores all customizations and personal data: Back up and restore information in Firefox profiles

if you are really just interested in your passwords you could also look at an addon like https://addons.mozilla.org/firefox/addon/password-exporter/