Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

On tabs, what do the numbers in parentheses mean?

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 28 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

To the left of the location name on some tabs, sometimes there is a number to the left that is in parenthesis. What does that number mean? Should I get rid of it? How?

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Separate Security Issue: Update your Adobe Reader Version 2015.016.20039 Note: Other Software is offered in the download.


Hello,

In order to better assist you with your issue please provide us with a screenshot. If you need help to create a screenshot, please see How do I create a screenshot of my problem?

Once you've done this, attach the saved screenshot file to your forum post by clicking the Browse... button below the Post your reply box. This will help us to visualize the problem.

Thank you!

more options

I am following your directions (I thought), but without finding MS Paint, I don't know what to do next. When I open the windows white window icon at bottom left, I cannot find MS Paint. Therefor, I have no idea where the dozen or so screenshots have gone.

more options

What I mean to say is that I have followed the directions at the link you provided.

more options

Scroll down a little in that KB article.

Use the Windows Sniping Tool. https://en.wikipedia.org/wiki/Snipping_Tool

more options

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • Switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools > Add-ons > Appearance
  • Do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window