Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How can I fix an inspect element for a website?

 • 1 απάντηση
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 373 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Basically I have one website, Kickstarter, that I can not view pics of projects on. I reinstalled the web browser and it still won't show anything. I can view everything in google chrome but not firefox. I was messing around with the inspect element on the site and by accident deleted something that enables pics to be shown.

How can I restore this?

Επιλεγμένη λύση

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

 • Switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools > Add-ons > Appearance
 • Do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

If images are missing then check that you do not block images from some domains. You can tap the Alt key or press F10 to show the Menu Bar Check the permissions for the domain in the currently selected tab in "Tools > Page Info > Permissions".

Check "Tools > Page Info > Media" for blocked images

 • Select the first image and use the cursor Down key to scroll through the list.
 • If an image in the list is grayed and "Block Images from..." has a checkmark then remove this checkmark to unblock images from this domain.

Check permissions.default.image on the about:config page to make sure it is default (1).


If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools > Add-ons > Extensions) that can block content (e.g. Adblock Plus, NoScript, Flash Block, Ghostery) then make sure that such extensions do not block content. There is security software that can interfere with loading content, so check that as well.

See also:

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

 • Switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools > Add-ons > Appearance
 • Do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

If images are missing then check that you do not block images from some domains. You can tap the Alt key or press F10 to show the Menu Bar Check the permissions for the domain in the currently selected tab in "Tools > Page Info > Permissions".

Check "Tools > Page Info > Media" for blocked images

 • Select the first image and use the cursor Down key to scroll through the list.
 • If an image in the list is grayed and "Block Images from..." has a checkmark then remove this checkmark to unblock images from this domain.

Check permissions.default.image on the about:config page to make sure it is default (1).


If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools > Add-ons > Extensions) that can block content (e.g. Adblock Plus, NoScript, Flash Block, Ghostery) then make sure that such extensions do not block content. There is security software that can interfere with loading content, so check that as well.

See also: