Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I cant give all my privacy data with syncing?

  • 2 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I cant give all my privacy data with syncing. my synced data is only for last week but i have privacy data for last month and that synced with my account.

Επιλεγμένη λύση

History and open tabs are subjected to a maximum and will expire, but that should be longer than a week.

What kind of personal data is giving problems?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Sorry, Sync has no setting for the age of the data which is synchronized.

more options

Επιλεγμένη λύση

History and open tabs are subjected to a maximum and will expire, but that should be longer than a week.

What kind of personal data is giving problems?