Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why has my e-mail account changed from Microsoft to a Google account ... since this morning ... what happened?

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 15 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

When I sign into my inbox, a Google browser comes up ... and this is what it says:


We've detected a problem with your cookie settings.

Enable cookies

Make sure your cookies are enabled. To enable cookies, follow these browser-specific instructions. Clear cache and cookies

If you have cookies enabled but are still having trouble, clear your browser's cache and cookies. Adjust your privacy settings

If clearing your cache and cookies doesn't resolve the problem, try adjusting your browser's privacy settings. If your settings are on high, manually add www.google.com to your list of allowed sites. Learn more


I never intentionally changed anything ... I don't want Google ... what the hell happened?

Thank you ... catfishcatcher101

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Hi catfishcatcher101, could you describe the steps you use to sign into your Inbox? For example, are you using a shortcut on the Windows desktop, or a bookmark on Firefox's Bookmarks Toolbar, or some other method to get to your email?

You can access Microsoft email using either of these URLs -- they will redirect you to log in if needed:

If your home page changed unexpectedly, you can restore it back to what you prefer using the steps in either of these articles:

Does that help? If not, could you describe what else is going on?