Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox prevent access to many pages

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
more options

Firefox prevent access to many pages, except Facebook. "Your browser could not establish a connection to the server

This site is temporarily unavailable or too busy. Wait for a while and try to log in again. If you are unable to load any pages, check your computer is communicating with the network. If your computer or network protected by a firewall or connecting through a proxy server is to make sure that the browser Firefox is permitted to access the Web."

Firefox prevent access to many pages, except Facebook. "Your browser could not establish a connection to the server This site is temporarily unavailable or too busy. Wait for a while and try to log in again. If you are unable to load any pages, check your computer is communicating with the network. If your computer or network protected by a firewall or connecting through a proxy server is to make sure that the browser Firefox is permitted to access the Web."

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη James