Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I have just reset Firefox using the RESET button and lost all my 'remembered' logins and passwords? How do I recover them please?

 • 2 απαντήσεις
 • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 15 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

As above used the Firefox reset button and seem to have lost all my automatic logins+password and by the looks of it all my bookmarks. The browser is far faster but I'd like to recover the login & password info. In the Old Firefox data file there are logins.json and key3.db but I don't know how to access these, if they contain the required data. If you could help I would be grateful.

As above used the Firefox reset button and seem to have lost all my automatic logins+password and by the looks of it all my bookmarks. The browser is far faster but I'd like to recover the login & password info. In the Old Firefox data file there are logins.json and key3.db but I don't know how to access these, if they contain the required data. If you could help I would be grateful.

Επιλεγμένη λύση

I have just found the answer in Security and 'saved passwords' so they were not 'lost'. Sorry to be so ignorant !!!!!

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

I have just found the answer in Security and 'saved passwords' so they were not 'lost'. Sorry to be so ignorant !!!!!

more options

When you use the Refresh feature in Firefox then a new profile is created and some personal data (bookmarks, history, cookies, passwords, form data, tabs) is automatically imported. The current profile folder will be moved to an "Old Firefox Data" folder on the desktop. Installed extensions and other customizations (toolbars, prefs) that you have made are lost and need to be redone.

It is possible to recover data from the "Old Firefox Data" folder on the desktop, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.

You can copy files like these to the current Firefox profile folder to recover specific data.

 • bookmarks and history: places.sqlite
 • bookmark backups: JSON backups in the bookmarkbackups folder
 • SQLite files like cookies.sqlite (cookies) and formhistory.sqlite (saved form data)
 • logins.json and key3.db (decryption key) for Passwords saved in the Password Manager
 • cert8.db and possibly cert_override.txt for (intermediate) certificates stored in the Certificate Manager
 • persdict.dat for words you added to the spelling checker dictionary
 • permissions.sqlite and possibly content-prefs.sqlite for Permissions and Site Preferences
 • sessionstore.js for open tabs and pinned tabs and tab groups