Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

youtube not work properly

 • 2 απαντήσεις
 • 6 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 18 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

my page of youtube website not apear properly , and if a site put a link from youtube not appear properly .

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac=Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

 • Clear the Cache and
 • Remove Cookies
  Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to.

Type about:preferences<Enter> in the address bar.

 • Cookies; Select Privacy. Under History, select Firefox will Use Custom Settings. Press the button on the right side called Show Cookies. Use the search bar to look for the site. Note; There may be more than one entry. Remove All of them.
 • Cache; Select Advanced > Network. Across from Cached Web Content, Press Clear Now.

If there is still a problem, Start Firefox in Safe Mode {web link} While you are in safe mode;

Type about:preferences#advanced<Enter> in the address bar.

Under Advanced, Select General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Poke around safe web sites. Are there any problems?

Then restart.

more options

Can you attach a screenshot?

 • Use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot
 • Make sure that you do not exceed the maximum size of 1 MB