Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Migrate passwordlist and add-ons

 • 3 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 10 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από Roger61

more options

I have used Firefox on a Win 7 computer, and have several passwords saved in the password list. Now, I have installed Win 10 on a new disc in the same computer and want to have all passwords in that version. I have managed to get the bookmarks from the copy of my profile. (using the information here at Mozilla, as "%appdata%/Mozilla/Firefox/Profiles".)

But how do I get the password list and add-ons? I think all plug-ins are there. Haven't had time to check that yet.

Regards, Roger

I have used Firefox on a Win 7 computer, and have several passwords saved in the password list. Now, I have installed Win 10 on a new disc in the same computer and want to have all passwords in that version. I have managed to get the bookmarks from the copy of my profile. (using the information here at Mozilla, as "%appdata%/Mozilla/Firefox/Profiles".) But how do I get the password list and add-ons? I think all plug-ins are there. Haven't had time to check that yet. Regards, Roger

Επιλεγμένη λύση

You can copy files like these to the current Firefox profile folder to recover specific data.

 • bookmarks and history: places.sqlite
 • bookmark backups: JSON backups in the bookmarkbackups folder
 • SQLite files like cookies.sqlite (cookies) and formhistory.sqlite (saved form data)
 • logins.json and key3.db (decryption key) for Passwords saved in the Password Manager
 • cert8.db for stored intermediate certificates (Certificate Manager)
 • persdict.dat for words you added to the spelling checker dictionary
 • permissions.sqlite and possibly content-prefs.sqlite for Permissions and Site Preferences
 • sessionstore.js for open tabs and pinned tabs and tab groups

You can use this button to go to the current Firefox profile folder:

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

In the event that the passwords information is lost, you should record all information in a separate text file somewhere else on your hard drive, or written down. You can easily copy and paste if you need to do so. If you are concerned about someone else looking at that file, you can compress it using a password.


Password Exporter {web link} This extension allows you to export your saved passwords and disabled login hosts using XML or CSV files that can be imported later.


extensions(add-ons): it would be better to download them fresh.

Copy Extensions to Clipboard {web link} Kopiert eine Auflistung aller installierten Add-ons, Plugins und Themes in die Zwischenablage Copies a list of all installed add-ons, plugins and themes to clipboard

more options

Επιλεγμένη λύση

You can copy files like these to the current Firefox profile folder to recover specific data.

 • bookmarks and history: places.sqlite
 • bookmark backups: JSON backups in the bookmarkbackups folder
 • SQLite files like cookies.sqlite (cookies) and formhistory.sqlite (saved form data)
 • logins.json and key3.db (decryption key) for Passwords saved in the Password Manager
 • cert8.db for stored intermediate certificates (Certificate Manager)
 • persdict.dat for words you added to the spelling checker dictionary
 • permissions.sqlite and possibly content-prefs.sqlite for Permissions and Site Preferences
 • sessionstore.js for open tabs and pinned tabs and tab groups

You can use this button to go to the current Firefox profile folder:

more options

Thank you, FredMcD and cor-el for your support! Now my problems are solved.

Regards, Roger