Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Windows 10, previous closed sessions open when I open the browser.

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 126 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Every time I use my browser and then close the session, as soon as I go to open the browser again it opens the last sessions that I had open. It also opens the tools tab. How can I get it to stop doing this?

Επιλεγμένη λύση

You can check if you have a user.js file in the Firefox profile folder that sets the browser.sessionstore.resume_session_once pref to true.

The user.js file is only present if you or other software has created this file and normally won't be present.

You can check its content with a plain text editor (right-click: "Open with"; do not double-click). The user.js file is read each time Firefox is started and initializes preferences to the value specified in this file, so preferences set via user.js can only be changed temporarily for the current session.

You can delete the user.js file if you didn't create this file yourself.

You can use this button to go to the current Firefox profile folder:

Windows hides some file extensions by default. Among them .html and .ini and .js and .txt and you may only see a file name without file extension. You can check the file extension (type) in the properties of the file in Windows Explorer via the right-click context menu.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Type about:config<enter> in the address bar. If a warning screen comes up, press the Be Careful button. At the top of the screen is a search bar. Type browser.startup.homepage.

Click on this to edit. Look for |about:preferences#general or |about:preferences and remove it.

more options

Επιλεγμένη λύση

You can check if you have a user.js file in the Firefox profile folder that sets the browser.sessionstore.resume_session_once pref to true.

The user.js file is only present if you or other software has created this file and normally won't be present.

You can check its content with a plain text editor (right-click: "Open with"; do not double-click). The user.js file is read each time Firefox is started and initializes preferences to the value specified in this file, so preferences set via user.js can only be changed temporarily for the current session.

You can delete the user.js file if you didn't create this file yourself.

You can use this button to go to the current Firefox profile folder:

Windows hides some file extensions by default. Among them .html and .ini and .js and .txt and you may only see a file name without file extension. You can check the file extension (type) in the properties of the file in Windows Explorer via the right-click context menu.