Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

in search form space is converted in %20 - Firefox 42 and above

  • 6 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από enrico8

more options

With Firefox 42 and above, in a our internal web page in a search form we fill it with surname space name of our clients but when we click on th search button the space is converted in %20 and the search results are none. With earlier versions of Firefox this problem does not occur.

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

I posted a video on youtube to explain my problem:

https://youtu.be/UAaWyZpS09A (please select full screen and 1080p resolution)

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη enrico8

more options

The video is so small, you can't see anything. Does this happen at one site, or other sites also? Please provide a public like to the site.

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

  • Clear the Cache and
  • Remove Cookies
    Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to.

Type about:preferences<Enter> in the address bar.

  • Cookies; Select Privacy. Under History, select Firefox will Use Custom Settings. Press the button on the right side called Show Cookies. Use the search bar to look for the site. Note; There may be more than one entry. Remove All of them.
  • Cache; Select Advanced > Network. Across from Cached Web Content, Press Clear Now.

If there is still a problem, Start Firefox in Safe Mode {web link} While you are in safe mode;

Type about:preferences#advanced<Enter> in the address bar.

Under Advanced, Select General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Poke around safe web sites. Are there any problems?

Then restart.

more options

On youtube set the video to fullscreen and 1080p resolution and you can see everithing. I have this problem only in a specific intranet site, with earlier versions of Firefox (for example Firefox ESR 38) the problem is not present.

more options

No solution for this issue? I don't want to come back to Internet Explorer in my company!

more options

This forum isn't the appropriate place for developer support. It is intended for user Firefox support. Please see this KB article. https://support.mozilla.org/en-US/kb/where-go-developer-support

Looks like a 'problem' created by the search coding used for that page. If you could provide a link to that page someone here might be able to help you.

Or post the code involved for that search field at the Mozilla Pastebin, as a sample 'webpage' that does what that live page does. http://pastebin.mozilla.org/ That would allow us to see first hand what the issue is and maybe come up with a suggested fix.