Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

My Dell Inspiron 15 with windows 7 crashes when using Yahoo, how can I adjust the foxfire set-up to fix the problem?

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
more options

When using yahoo nearly all video clips or advertisements become choppy or freeze. I have to use the windows task manager to close foxfire and restart the browser. This is happening more frequently, nearly every time I use mozilla / foxfire