Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Navigation field size

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 15 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Freyr112

more options

I want to resize the navigation field, after changing the location of my icons it now streches over the full width of my screen (27") I would like the field to be around a third of the total bar width and I dont want to place any other icons/fields next to it.

The field navigation field resizes automaticly when you add/remove the default fields/Icons. If I add the search window back to the bar again you get a slider where I can change their individual width, but if I remove the search field again my navigation fields width stretches back to fill the whole screen again.

I added and tested alot of add-ons also did a google search, but no luck. I hope someone can help me with my problem.

Επιλεγμένη λύση

A little bit of userChrome.css code can 'fix' the size of the URL bar container. Change the 1050 number to the size you want. That's what I happen to set the URL bar container size to.

#urlbar-container {max-width:1050px!important}

http://kb.mozillazine.org/UserChrome.css

You can also do that by using Stylish and a UserStyle, such as this one. https://userstyles.org/styles/45548/firefox-4-fixed-url-bar-width There is an 'Install with Stylish' button to install Stylish. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/stylish/

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Can you attach a screenshot?

  • Use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot
  • Make sure that you do not exceed the maximum size of 1 MB

Firefox would normally fit all the icons on the Navigation Toolbar even with the search bar removed. I usually move the search bar to the "3-bar" menu button drop-down list to see more of the URL and I'm not getting an overflow chevron.

Do you have any extensions that place information on the Navigation Toolbar? Does it help if you rearrange the toolbar buttons?


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox menu button/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • Switch to the DEFAULT theme: Firefox menu button/Tools > Add-ons > Appearance
  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window
more options

Επιλεγμένη λύση

A little bit of userChrome.css code can 'fix' the size of the URL bar container. Change the 1050 number to the size you want. That's what I happen to set the URL bar container size to.

#urlbar-container {max-width:1050px!important}

http://kb.mozillazine.org/UserChrome.css

You can also do that by using Stylish and a UserStyle, such as this one. https://userstyles.org/styles/45548/firefox-4-fixed-url-bar-width There is an 'Install with Stylish' button to install Stylish. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/stylish/

more options

Thanks!

navigation field (urlbar) now changed to the size I want it to :)