Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I cannot "verify" my email address to ask a question because the verification wants to use Firefox which is not working, which is why I asked the question.

 • 5 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 14 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

The original question was about Firefox not working after installation of java version 8 update 66, but I can't ask that question because I have to "verify" my email and Firefox, which the verification system wants to use, isn't working. I'm using a different email address this time in the hope that it will refer to a different browser.

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

See if these can help,

Make sure your Java (Not JavaScript) is up to date Verify Java and Find Out-of-Date Versions {web link}

Version 8 Update 66 Release date November 16, 2015

https://java.com/en/download/help/ Java Help Center

more options

Java is up to date. That is the problem! Everything worked fine until I updated it!

more options

Have you tried the Java Help link?

more options

yes. It says I have java version 8 update 66, as I said.

more options

Java and JavaScript are different languages. To avoid confusion, see:

You can try these steps in case of issues with web pages:

You can reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • Hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • Press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • Press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the cache and remove cookies only from websites that cause problems.

"Clear the Cache":

 • Firefox/Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

 • Firefox/Tools > Options > Privacy > "Use custom settings for history" > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox menu button/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

 • Switch to the DEFAULT theme: Firefox menu button/Tools > Add-ons > Appearance
 • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window