Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

German-Version: i configer 2 tabs, Google and GoogleMail but get 3 Tabs with an additional "Einstellungen" Tab

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

I configure with 2 tabs "Settings" / "Use Current Pages" When I start Firefox, 3 tabs are available. The "Settings" tab is always started as well. What can I do to permanently dismiss the "Settings" tab?

Ich konfiguriere 2 Tabs mit "Einstellungen" / "Aktuelle Seiten verwenden" Wenn ich Firefox starte, sind 3 Tabs vorhanden. Der Tab "Einstellungen" wird immer mitgestartet. Was kann ich machen, um den Tab "Einstellungen" dauerhaft auszublenden?

Επιλεγμένη λύση

Type about:config<enter> in the address bar. If a warning screen comes up, press the Be Careful button. At the top of the screen is a search bar. Type browser.startup.homepage.

If you want, right click and select Modify. You can change the setting to;

about:home (Firefox default home page), about:newtab (shows the sites most visited), about:blank (a blank page),

or you can enter any web page or about: page you want.


Note: Carefully remove what you don't want from here.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Type about:config<enter> in the address bar. If a warning screen comes up, press the Be Careful button. At the top of the screen is a search bar. Type browser.startup.homepage.

If you want, right click and select Modify. You can change the setting to;

about:home (Firefox default home page), about:newtab (shows the sites most visited), about:blank (a blank page),

or you can enter any web page or about: page you want.


Note: Carefully remove what you don't want from here.