Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

i access my Yahoo email thru Firefox and I cant get rid of the banner ad at the beginning of my email

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από ptholland

more options

on my previous computer, I did not get ads when I accessed my email. Now, I get what looks like a new email but its really an ad. I thought the Firefox pop-up blocker would eliminate this. Also, I get ads on the right side of the email page.

Επιλεγμένη λύση

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

¡Hola!

The following add-ons should get rid of all ads:

Let us know if this works.

¡Gracias!

more options

That worked! Thank you!!