Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

cannot donate because my compter will not go to a site I do not approve.

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από philipp

more options

I try to donate, but noscript will not allow computer to be taken to sites unknown or use programs not known or approved. What is the legitimate site for donations?

Επιλεγμένη λύση

hi tampagator, thank you for your wish to support mozilla and its mission. the official mozilla website for donations is https://donate.mozilla.org/ - as this is an ev-verified domain, you can also check trough the indicator in the top-left of the address bar, that this site is trustworthy and run by the mozilla foundation.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

hi tampagator, thank you for your wish to support mozilla and its mission. the official mozilla website for donations is https://donate.mozilla.org/ - as this is an ev-verified domain, you can also check trough the indicator in the top-left of the address bar, that this site is trustworthy and run by the mozilla foundation.