Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Thunderbird will not start

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από Wayne Mery

more options

Just updated Windows 10 Pro to the new upgrade. Now Thunderbird will not start. Tried as Administrator, still will not start. Checked the loaded programs and it shows that there are 2 Mozilla Thunderbird programs on the system, version 38.2.0 and 38.3.0. I tried uninstalling both programs and reload but it will not let me, saying, "I have to close the program before I can uninstall" I do not have it open. How do I get rid of each of these programs and start over and reinstall?

Επιλεγμένη λύση

So Windows task manager shows two thunderbird processes?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

So Windows task manager shows two thunderbird processes?