Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why does firefox go very large print even after I customize for smaller print.

  • 2 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 201 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I have downloaded Firefox and screen is very big fonts and the display is large also.

Επιλεγμένη λύση

Check that you do not run Firefox in compatibility mode or with a reduced screen resolution. You can open the Properties of the Firefox desktop shortcut via the right-click context menu and check the "Compatibility" tab. Make sure that all items are deselected in the "Compatibility" tab of the Properties window.

Try to set layout.css.devPixelsPerPx to 1.0 (default is -1) on the about:config page. If necessary adjust its value in 0.1 or 0.05 steps (1.1 or 0.9) until icons or text looks right.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I'll be careful" to continue.

You can look at the Default FullZoom Level or NoSquint extension to set a default font size and page zoom on web pages.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Type about:preferences#content<enter> in the address bar. Across from fonts and colors, press the Advanced button. On the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.


Your zoom controls.

<Control> + (plus) enlarge <Control> - (minus) reduce <Control> 0 (zero) restore

more options

Επιλεγμένη λύση

Check that you do not run Firefox in compatibility mode or with a reduced screen resolution. You can open the Properties of the Firefox desktop shortcut via the right-click context menu and check the "Compatibility" tab. Make sure that all items are deselected in the "Compatibility" tab of the Properties window.

Try to set layout.css.devPixelsPerPx to 1.0 (default is -1) on the about:config page. If necessary adjust its value in 0.1 or 0.05 steps (1.1 or 0.9) until icons or text looks right.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I'll be careful" to continue.

You can look at the Default FullZoom Level or NoSquint extension to set a default font size and page zoom on web pages.