Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Isn't there a simple setting somewhere so the new tab function will always call up the same as the home page (google.com)?

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

I tried searching for solutions and the newtab search didn't bring up the expected .url option.

Επιλεγμένη λύση

This was changed in Firefox 41 because the browser.newtab.url setting in about:config was constantly attacked by malware. Now you need an add-on to change the new tab page.

Here are some options (I learn of more all the time):

  • If you already use either the "Classic Theme Restorer" or "Tab Mix Plus" extension: There is an option somewhere (!) in its extensive settings dialogs to select a different new tab page.

Please only use one of these methods at a time, otherwise there may be conflicts and dysfunctionality.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

This was changed in Firefox 41 because the browser.newtab.url setting in about:config was constantly attacked by malware. Now you need an add-on to change the new tab page.

Here are some options (I learn of more all the time):

  • If you already use either the "Classic Theme Restorer" or "Tab Mix Plus" extension: There is an option somewhere (!) in its extensive settings dialogs to select a different new tab page.

Please only use one of these methods at a time, otherwise there may be conflicts and dysfunctionality.