Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Toolbar icons for addons (and ONLY those for addons) are freaking TINY.

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από CoraxKes

more options

I've had this problem before, but not this bad. Before it was one or two icons that were a little smaller than the rest. Now all icons from any addon are half the size of the default FF icons. The default FF icons are about 35x35 or so, and the ones from addons are the size of favicons (17x17 or so).

This is a refreshed version of Firefox (i.e. I pushed the button on https://support.mozilla.org/en-US/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings and reinstalled all my addons from scratch)

My resolution: 1600x900

Relevant addons I use: NoiaButtons 2.0.3 Toolbar Buttons 1.1.1 signed Classic Theme Restorer 1.4.2

I did try modifying layout.css.devPixelsPerPx but I don't want to have EVERYTHING bigger, just the icons from addons.

NoiaButtons will let me reduce the default icons to the same size as the others, but there's nothing that will allow the others to be made the same decent, easy-to-deal-with size of the default icons. This is driving me up a wall.

Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

I got the larger ones back! I found the drop-down in Classic Theme Restorer that does it!

In the side menu Toolbars (1)

Navigation toolbar attribute 'iconsize' click the dropdown under that, then select #nav-bar[iconsize='large'] - Large icons

And now I'm happy.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

I got the larger ones back! I found the drop-down in Classic Theme Restorer that does it!

In the side menu Toolbars (1)

Navigation toolbar attribute 'iconsize' click the dropdown under that, then select #nav-bar[iconsize='large'] - Large icons

And now I'm happy.