Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox froze on the nav links below the visible line on this page: http://weldtables.com/ Is there something I can do to fix this or is this buggy behavior?

  • 7 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 30 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Windows 10, the new MS browser handled the page OK. Firefox froze on every link ( ALL | BEST SELLERS | PRO SERIES | FAB BLOCKS ). That is about all I know about it.

Επιλεγμένη λύση

I checked the page, and had no problem.

Use this link to check that your plugins are up-to-date. If any are listed as unknown or research, do not worry about them.


Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

Επιλεγμένη λύση

I checked the page, and had no problem.

Use this link to check that your plugins are up-to-date. If any are listed as unknown or research, do not worry about them.


Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?

more options

One of the add-ons was the problem. I will remember this next time. Thanks for the help.

more options

Please post its name so others can be helped. Also, contact it's support site.

more options

I jumped on the add-ons too early. I went back to the website with all add-ons disabled to check them one at a time until the browser froze, to verify which one was causing it. Firefox locked up with all add-ons disabled.

It seems to have something to do with either the time spent on the page or scrolling the page. When I first landed on the page the navigation buttons did not cause a lock-up. But, spending time on the page and scrolling down to the bottom of the page causes a freeze on the next attempt to use one of the buttons. Doing either one of those without the other does not cause a problem. In short, the conditions seem to be:

Landed on the page > 15 seconds ago AND scrolled to the bottom of the page.

Maybe I am overlooking something but if so, it is happening in the background because I cannot see any other common denominator between working and not working. JavaScript, maybe?

Now this is really weird. While typing this message in Notepad with Firefox parked on the web page, Firefox crashed and generated a crash report. I reopened Firefox; it is running in the background, parked on the page now. I am waiting to see if it crashes again.

There is another behavior that I am not sure I should blame on Firefox or not. If I leave a YouTube video paused and walk away from the computer long enough for it to go into sleep mode, when the computer wakes up, the entire browser page is white except for the video. That includes all the controls and links. I can tell by clicking the PLAY or PAUSE button (or where it should be) the button functions, even though I cannot see it. If I close Firefox and reopen it, it functions properly. It does not "go blank" every time. But it does do it frequently.

Waited 20 minutes -- twice as long as it took to crash awhile ago. No crash yet. I am going to go ahead and post this.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη sdewolfe

more options

Type about:preferences#advanced<Enter> in the address bar.

Under Advanced, Select General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Restart Firefox. Are there any problems?

more options

Removed the hardware acceleration. Restarted Firefox. Same behavior.

more options

I've called the big guys to help you. Good luck.