Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I cannot access my personal youtube channel since installing Forefox, and resetting cookies and clearing cache does not resolve it, what can I do?

  • 3 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 16 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

How do I fix not being able to access my personal Youtube channel while using Firefox? Clearing cache and resetting cookies does not fix it, HELP!

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

What happens when you try? Error messages? Warnings?

more options

You may have a corrupt cookies.sqlite file.

Type about:support in the address bar and press enter.

Under the page logo on the left side you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To it’s right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox.

Locate the cookies.sqlite file. Then rename or delete it. Restart Firefox.