Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Icons not displaying in new Virgin Media email client

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 205 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Virgin media are moving away from Google as their email provider. In their new format I cannot see the icons properly

Επιλεγμένη λύση

Type about:preferences#content<enter> in the address bar. Across from fonts and colors, press the Advanced button. On the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

You can check for corrupted and duplicate fonts and other font issues: http://www.thexlab.com/faqs/multipleappsquit.html - Font Book 2.0 Help: Checking for damaged fonts http://www.creativetechs.com/iq/garbled_fonts_troubleshooting_guide.html


Separate Issue; Your System Details shows;

Installed Plug-ins

Shockwave Flash 18.0 r0

Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.1 Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.0.7.148
Having more than one version of a program may cause issues. You must remove the older programs. Then get the current full installer.

Note: Edge on Win10 does not use ActiveX version but its own Flash.

Flash: Grab the uninstaller from here: Uninstall Flash Player | Windows Uninstall Flash Player | Mac

Then reinstall the latest version.

Flash Player Version 19.0.0.185
https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html
Note: Windows users must download the “Internet Explorer” and “Plugin-based browsers” installers.

Shockwave Director: Shockwave Standalone Installer / Uninstaller{web link} Shockwave Director Version 12.2.0.162 http://get.adobe.com/shockwave/

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Type about:preferences#content<enter> in the address bar. Across from fonts and colors, press the Advanced button. On the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

You can check for corrupted and duplicate fonts and other font issues: http://www.thexlab.com/faqs/multipleappsquit.html - Font Book 2.0 Help: Checking for damaged fonts http://www.creativetechs.com/iq/garbled_fonts_troubleshooting_guide.html


Separate Issue; Your System Details shows;

Installed Plug-ins

Shockwave Flash 18.0 r0

Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.1 Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.0.7.148
Having more than one version of a program may cause issues. You must remove the older programs. Then get the current full installer.

Note: Edge on Win10 does not use ActiveX version but its own Flash.

Flash: Grab the uninstaller from here: Uninstall Flash Player | Windows Uninstall Flash Player | Mac

Then reinstall the latest version.

Flash Player Version 19.0.0.185
https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html
Note: Windows users must download the “Internet Explorer” and “Plugin-based browsers” installers.

Shockwave Director: Shockwave Standalone Installer / Uninstaller{web link} Shockwave Director Version 12.2.0.162 http://get.adobe.com/shockwave/