Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How do a create an active hyperlink in a mozilla email?

  • 5 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 83 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από James

more options

i typed a web address in an email and used the link option to hyperlink it to the website. When i email the message the receiver said the link does not open the website in a browser. It does nothing.

i typed a web address in an email and used the link option to hyperlink it to the website. When i email the message the receiver said the link does not open the website in a browser. It does nothing.

Επιλεγμένη λύση

Are you using a web based email client or are you trying to use Mozilla Thunderbird?

If you are trying to use Thunderbird, please post this question on the Thunderbird support forum. This is the Firefox forum, so the users may not be able to provide efficient support for your issue.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Επιλεγμένη λύση

Are you using a web based email client or are you trying to use Mozilla Thunderbird?

If you are trying to use Thunderbird, please post this question on the Thunderbird support forum. This is the Firefox forum, so the users may not be able to provide efficient support for your issue.

more options

Webmail sites like Yahoo, Outlook, and Gmail offers slightly different features on different browsers.

If the URL is not automatically "linkified", try selecting it and then clicking the insert hyperlink button (or similar button) on the email editor's toolbar. The button usually will have an icon with one or two links of chain. This either will immediately convert it to a link, or will show a dialog allowing you to specify the address and visible text (if different from the address).

Since each mail site is different, if you want to mention which one you use, a volunteer with an account on the site can take a look and recommend the easiest way to do it if you don't find that button.

more options

Make sure you are using html, and not normal text. Also, after entering the link, press <enter>

more options

Try to select the link text (URL) with the mouse before clicking the link button. You can also send a copy to yourself (own email address) to check if it works.

more options

Wesley Branton said

If you are trying to use Thunderbird, please post this question on the Thunderbird support forum. This is the Firefox forum, so the users may not be able to provide efficient support for your issue.
Mods can move threads to another product section.