Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Constantly getting Adobe Flash plugin has crashed. Here are some of most recent crash reports.

 • 9 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 2 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options
Submitted Crash Reports
Report ID 	                                    Date Submitted
f54041da-ee1c-4a74-9e3b-99d00e8d9816	9/17/15 12:59 AM
3ad42ee1-8866-4477-bd31-1f493affba94	9/17/15 12:22 AM
23432d65-0dfc-4af6-a933-5363b49f1fe5	8/11/15 11:33 PM
775a50ac-e579-4524-8a49-f64071fb7a30	8/11/15 9:25 PM
8c80a011-2123-44ec-9c4f-1ddcd3de8d92	8/11/15 12:36 AM
e538d2e9-750a-4525-b7e1-0d524bb784aa	8/11/15 12:35 AM
0c2b87ad-fb98-4638-8438-602113efea9c	8/10/15 10:43 PM
ff4e589a-0549-4f5c-94c1-efc3f47d5cbf	6/17/15 1:02 AM
2d130b6c-7d82-44c8-bb64-0927e2351222	6/16/15 8:29 AM

This happens constantly when playing FarmVille through FaceBook. I don't send all the reports.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

Hello,

Try Firefox Safe Mode to see if the problem goes away. Firefox Safe Mode is a troubleshooting mode that temporarily turns off hardware acceleration, resets some settings, and disables add-ons (extensions and themes).

If Firefox is open, you can restart in Firefox Safe Mode from the Help menu:

 • Click the menu button New Fx Menu, click Help Help-29 and select Restart with Add-ons Disabled.

If Firefox is not running, you can start Firefox in Safe Mode as follows:

 • On Windows: Hold the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
 • On Mac: Hold the option key while starting Firefox.
 • On Linux: Quit Firefox, go to your Terminal and run firefox -safe-mode
  (you may need to specify the Firefox installation path e.g. /usr/lib/firefox)

When the Firefox Safe Mode window appears, select "Start in Safe Mode".

SafeMode-Fx35

If the issue is not present in Firefox Safe Mode, your problem is probably caused by an extension, theme, or hardware acceleration. Please follow the steps in the Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems article to find the cause.

To exit Firefox Safe Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

If Safe Mode doesn't help, please see Adobe Flash plugin has crashed - Prevent it from happening again.

When you figure out what's causing your issues, please let us know. It might help others with the same problem.

more options

Some of your crash reports weren’t sent to the Mozilla Servers.

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP in front of the numbers/letters, click it and select Submit.

Using your mouse, mark the most resent 7 - 10 crash reports, and copy them. Now go to the reply box below and paste them in.

aboutcrashesFx29
more options

I started Firefox in safe mode, tried playing FarmVille, same thing happened, Shockwave is busy or not responding. I have done everything (more than once) that it says to do in the "prevent it from happening again" link.

I submitted my crash reports in original question, but here they are again.

Submitted Crash Reports Report ID Date Submitted f54041da-ee1c-4a74-9e3b-99d00e8d9816 9/17/15 12:59 AM 3ad42ee1-8866-4477-bd31-1f493affba94 9/17/15 12:22 AM 23432d65-0dfc-4af6-a933-5363b49f1fe5 8/11/15 11:33 PM 775a50ac-e579-4524-8a49-f64071fb7a30 8/11/15 9:25 PM 8c80a011-2123-44ec-9c4f-1ddcd3de8d92 8/11/15 12:36 AM e538d2e9-750a-4525-b7e1-0d524bb784aa 8/11/15 12:35 AM 0c2b87ad-fb98-4638-8438-602113efea9c 8/10/15 10:43 PM ff4e589a-0549-4f5c-94c1-efc3f47d5cbf 6/17/15 1:02 AM 2d130b6c-7d82-44c8-bb64-0927e2351222 6/16/15 8:29 AM

more options

FredMcD said

Some of your crash reports weren’t sent to the Mozilla Servers.

Note: If any reports do not have BP in front of the numbers/letters, click it and select Submit.
more options

I have pages and pages of these reports going back to 12/13/14. None of them have BP in front of them

I have submitted the latest three reports and they now have BP in front of them when I go to the about:crashes tab.

more options

Good. Please copy and post those.

more options

Here are all the ones that have bp in front

Report ID Date Submitted bp-6e4d7de3-225e-4684-b018-037852150917 9/17/15 12:35 PM bp-56b276cd-746c-423c-85da-692722150917 9/17/15 12:33 PM bp-b62efee5-db6d-4cd4-96b2-a6e802150917 9/17/15 12:30 PM bp-8254abaf-3a5a-4c89-b672-ea6132150917 9/17/15 12:30 PM

more options

Product Firefox Version 39.0.3

Release Channel release OS Windows NT OS Version 6.1.7601 Service Pack 1

Signature hang

Process Type plugin Shockwave Flash Version:18.0.0.209


Update your Flash Player Version 18.0.0.232
https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html
Note: Windows users must download the “Internet Explorer” and “Plugin-based browsers” installers.

Note: Edge on Win10 does not use ActiveX version but its own Flash.

See if there are updates for your graphics drivers https://support.mozilla.org/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

more options

You can check for problems with current Shockwave Flash plugin versions and try this:

See also: