Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox is really slow to open first tab, after that I can open as many tabs as I want instantly. Why won't the first tab open instantly?

  • 3 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 375 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Tried refresh, reinstall firefox, no anti-virus program, actually I have no programs, no plugins, no extensions. Added firefox to the windows firewall allowed through list (which I never did with my vista machine) Brand new i5 quad core 3.6khz computer with windows 8.1 All drivers are up to date. It did take 2 weeks to get windows 8.1 finally installed without locking up and having to reinstall for the fifteenth time by disabling all of Microsoft's built in spyware. It's been semi stable for 2 days now. When I install kaspersky av. it adds another couple minutes to firefox launch.

I was really excited about my new suppose to be faster computer but my 10 year old Q6600 2.4khz with vista is way faster and easier to use.  I know I can't be the only one in the world to have this problem.  I've been all over the internet and I see all the problems people are having with windows 8.1. I've got invitation to upgrade to windows 10 but that just locks up the computer again.  Someone, anyone please HELP!

Επιλεγμένη λύση

Solved it myself I think. The computer crashed again, so I took it back to return or repair. Turns out the Asus motherboard had an intermittent short. Now firefox opens maybe a split second faster than my vista machine. Yehaw, knock on wood. Special thanks to Fred for replying to my problem. Good luck all and happy trails!

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Are you talking about your home page (this loads when Firefox is opened but not told to go anywhere) ?

What anti-virus are you using? You spoke of Kaspersky. Microsoft's has an anti-virus built in. Is this active?


Type about:support in the address bar and press Enter. Under the main banner, press the button; Copy Text To Clipboard.. Then in the reply box at the bottom of this page, do a right click in the box and select Paste. This will show us your system details. No Personal Information Is Collected.

more options

Επιλεγμένη λύση

Solved it myself I think. The computer crashed again, so I took it back to return or repair. Turns out the Asus motherboard had an intermittent short. Now firefox opens maybe a split second faster than my vista machine. Yehaw, knock on wood. Special thanks to Fred for replying to my problem. Good luck all and happy trails!

more options

Wow. I had a problem once on a new computer, 2+9=45 I brought it back, turns out it had the wrong math processor.

Good luck and safe surfing.