Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Problem with fonts. If I enable Hardware acceleration bold fonts look weird, but if I disable it, bold fonts look good, but normal fonts look weird

  • 3 απαντήσεις
  • 10 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2919 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Piecito

more options

Title.

With hardware acceleration: http://imgur.com/jHRk6Yl Words look "empty", and look really weird instead of being bold. But if I disable it, normal fonts look 'weird' in some webs (not all), and are hard to read. Any solution?

Thanks!

Επιλεγμένη λύση

Hmm, another Windows 10 user reported this after installing some Helvetica fonts.

In your screenshot, the "blue outlined" text has the following style rule:

font-family: "helvetica neue",arial,helvetica,sans-serif;

So I'm assuming you have Helvetica Neue installed locally, which seems to have strange issues in Firefox.

If you don't want to remove that font from your system, you may be able to use custom style rules to have Firefox substitute Arial, which is what I see on Windows 7 on that page. I first saw that documented in this article (from 2010!):

Helvetica on Firefox: Overriding Fonts with CSS | Keyvan Minoukadeh

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Where are my eye glasses?

From Mozilla help files: Try disabling graphics hardware acceleration. Since this feature was added to Firefox, it has gradually improved, but there still are a few glitches.


Type about:preferences#content<enter> in the address bar. Across from fonts and colors, press the Advanced button. On the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

You can check for corrupted and duplicate fonts and other font issues: http://www.thexlab.com/faqs/multipleappsquit.html - Font Book 2.0 Help: Checking for damaged fonts http://www.creativetechs.com/iq/garbled_fonts_troubleshooting_guide.html

more options

Επιλεγμένη λύση

Hmm, another Windows 10 user reported this after installing some Helvetica fonts.

In your screenshot, the "blue outlined" text has the following style rule:

font-family: "helvetica neue",arial,helvetica,sans-serif;

So I'm assuming you have Helvetica Neue installed locally, which seems to have strange issues in Firefox.

If you don't want to remove that font from your system, you may be able to use custom style rules to have Firefox substitute Arial, which is what I see on Windows 7 on that page. I first saw that documented in this article (from 2010!):

Helvetica on Firefox: Overriding Fonts with CSS | Keyvan Minoukadeh

more options

Thank you both for your answers! I have fixed it with jscher2000 solution :) I had installed some Helvetica fonts a while ago, and they were messing with Mozilla's fonts. I just deleted the Helvetica fonts, and all fixed.

Thanks again!