Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

When opening Yahoo, the font is so small, it's unreadable...I try it on Internet Explorer (my old search engine) and it's fine...why is this?)

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 272 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Font on Yahoo (when opening with Firefox) is minuscule

Επιλεγμένη λύση

Type about:preferences#content<enter> in the address bar. Across from fonts and colors, press the Advanced button. On the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

You can check for corrupted and duplicate fonts and other font issues: http://www.thexlab.com/faqs/multipleappsquit.html - Font Book 2.0 Help: Checking for damaged fonts http://www.creativetechs.com/iq/garbled_fonts_troubleshooting_guide.html


Also check your zoom setting

Your zoom controls.

<Control> + (plus) enlarge <Control> - (minus) reduce <Control> 0 (zero) restore

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Type about:preferences#content<enter> in the address bar. Across from fonts and colors, press the Advanced button. On the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

You can check for corrupted and duplicate fonts and other font issues: http://www.thexlab.com/faqs/multipleappsquit.html - Font Book 2.0 Help: Checking for damaged fonts http://www.creativetechs.com/iq/garbled_fonts_troubleshooting_guide.html


Also check your zoom setting

Your zoom controls.

<Control> + (plus) enlarge <Control> - (minus) reduce <Control> 0 (zero) restore