Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

passwords gone

 • 18 απαντήσεις
 • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 578 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Hi,

(I post this question once again since the problem still remain unsolved.)

Suddenly all my saved passwords are gone!!

I need help to restore them.

Reoz

Επιλεγμένη λύση

Close Firefox. Open a file browser to the old folder. Now open another to the current folder. Copy these files: key3.db - logins.json - signons.sqlite

Start Firefox. Are the passwords back? If not:

Close Firefox. Firefox 32 and later builds store the passwords in the logins.json file in the profile folder and no longer use the key3.db and signons.sqlite files. You can force Firefox to reimport the passwords from the signons.sqlite file.

 • reset the signon.importedFromSqlite pref on the about:config page to the default value via the right-click context menu
 • delete the logins.json file in the Firefox profile folder with Firefox closed

When you restart Firefox then you should have the signon.importedFromSqlite pref with the value set to true and you should have the passwords imported in the Password Manager unless there may have been errors.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (18)

more options

What about the rest of your data; bookmark history . . . .

Look on your desktop. Do you see a folder called; Old Firefox?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles


In the event that the passwords information is lost, you should record all information in a separate text file somewhere else on your hard drive, or written down. You can easily copy and paste if you need to do so. If you are concerned about someone else looking at that file, you can compress it using a password.

more options

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

 • Switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance
 • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window
more options

Early thread on this subject is here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1082349

more options

Hi Thanks for the info.

In the link you have sent me it is written:

key3.db - This file stores your key database for your passwords. To transfer saved passwords, you must copy this file along with the following file. logins.json - Saved passwords

I have found the "key3.db" and the "logins.json - Saved passwords"' in the Old Fire Fox data file.

My question now is: How do I do to copy the files and where do I paste them?

R

more options

You can use this button to go to the current Firefox profile folder:

 • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>\

"AppData" (XP: Application Data; Mac: ~/Library; Linux: ~/.mozilla) is a hidden folder.

See also;

more options

I have found the folder following your instructions: "Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Show Folder"

What do I have to do next ? Should I paste the old files in the "Profiles" ?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη reoz

more options

Επιλεγμένη λύση

Close Firefox. Open a file browser to the old folder. Now open another to the current folder. Copy these files: key3.db - logins.json - signons.sqlite

Start Firefox. Are the passwords back? If not:

Close Firefox. Firefox 32 and later builds store the passwords in the logins.json file in the profile folder and no longer use the key3.db and signons.sqlite files. You can force Firefox to reimport the passwords from the signons.sqlite file.

 • reset the signon.importedFromSqlite pref on the about:config page to the default value via the right-click context menu
 • delete the logins.json file in the Firefox profile folder with Firefox closed

When you restart Firefox then you should have the signon.importedFromSqlite pref with the value set to true and you should have the passwords imported in the Password Manager unless there may have been errors.

more options

I'm not very in to the function of computers so I'm afraid I need to ask you how do I do to "open another to the current folder"

Where do I find the current folder and what is its name?

(The old one is on the desktop)

more options
 • current folder

Type about:support in the address bar and press enter.

Under the page logo on the left side you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To it’s right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox.

Now follow the instructions from my last post.

more options

Shall I paste the "key3.db - logins.json - signons.sqlite" into the files with the same name in the current folder?

more options

Copy those files from the old folder to the new. If you are asked, allow the files to over-right the current files.

more options

I have copied the old files to the new folder. And I have restarted the laptop but the passwords are still missing.

more options

FredMcD said Read the part after Firefox 32 and later build

more options

Dear FredMcD,

Thank you so much for the assistance.

I followed your instructions and now The passwords are back !

I am very glad for the help :)

Best wishes

R

more options

Glad to help.

One last thing. In the event that the passwords information is lost, you should record all information in a separate text file somewhere else on your hard drive, or written down. You can easily copy and paste if you need to do so. If you are concerned about someone else looking at that file, you can compress it using a password.


These add-ons can be a great help by backing up and restoring Firefox

FEBE (Firefox Environment Backup Extension) {web link} FEBE allows you to quickly and easily backup your Firefox extensions, history, passwords, and more. In fact, it goes beyond just backing up -- It will actually rebuild your saved files individually into installable .xpi files. It will also make backup of files that you choose.

OPIE {web link} Import/Export extension preferences

more options

Would it not be a good idea to have a function in the "Saved passwords folder" that make it possible to choose for example: "copy all" or "print all", that copy both the url name and the corresponding passwords. That would make it easier to save the passwords in an other place, on the computer or in physical form.

(I have circa 25 passwords so it is a bit tricky to save one by one)

more options

Tell me about it.  ;-) Some users have hundreds.

Password Exporter {web link} This extension allows you to export your saved passwords and disabled login hosts using XML or CSV files that can be imported later.

more options

See also: