Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do I prevent Google Translate from displaying its banner unrequested?

  • 10 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1002 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από robmm76

more options

Frequently, the Translate banner appears at the top of a page when it has not been requested. How can I prevent this without removing the add-on?

Επιλεγμένη λύση

The screenshots on the Add-ons site do not show all the panels, so I don't know whether removing a banner or toolbar is an option: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/s3google-translator/

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (10)

more options

Is it possible that the S3.Google Translator extension is causing this?

more options

Επιλεγμένη λύση

The screenshots on the Add-ons site do not show all the panels, so I don't know whether removing a banner or toolbar is an option: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/s3google-translator/

more options

I tried the "discontinue translation for this site" option. I'll wait and see if this helps.

more options

I have tried the "discontinue translation for this site" option several times but I keep getting the banner and have to X it.

more options

Is there any difference if you start Firefox in Safe Mode?

If your problem isn't solved yet then you want want to click the Undo button next to the chosen solution to avoid confusion.

more options

When I restart without add-ons the banner does not appear. When I restart Firefox the banner frequently appears.

more options

Whenever Hotmail.com opens my inbox, the Translate banner replaces the Outlook banner with its drop-down boxes. In order to use the drop-down boxes I have to kill the Translate banner. Selecting "discontinue translation for this site" does not prevent the Translate banner from reappearing at some later time.

more options

If this only occurs when that extension is enabled, I suggest complaining to the developer for a fix. There is a support thread on a different forum (http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=48&t=2829503) or you can use the developer's email address listed on the Add-ons site.

Otherwise, we might be able to suggest a few tricks to override its behavior, but since that would require installing and using the extension, and it seems to cause so many problems, I don't know that any volunteers will sign up for that!

more options

I'm trying the option "Automatic Site Translation: Disable".

more options

This seems to have solved the problem.