Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Right click on selected text does not offer the services option in Firefox for Mac

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από guigs

more options

Safari and Chrome show a services option when right clicking on text or selected text. Firefox lacks that option, or does it?

Do I need to enable something in the Firefox menu or is just lacking that feature (services option on right click) and if so why?

Safari and Chrome show a services option when right clicking on text or selected text. Firefox lacks that option, or does it? Do I need to enable something in the Firefox menu or is just lacking that feature (services option on right click) and if so why?
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

I know that this is not a built in feature, however there are other features in the browser that offer similar. For example, the paper airplane icon in the menu can offer sending pages to some social media services, all you have to do is add them in the gear icon from that menu.

I have also seen a few add ons that support more features like AddThis

I hope this helps.