Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox App Crashes

  • 1 απάντηση
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 15 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I copied this from Windows 8.1 crash analysis - I was on eBay at the time. It seems to occur when certain scripts try to run. I also get the "screen freeze" when it occurs on Facebook.

Here's what Windows had to report:

Problem signature:

 Problem Event Name:	APPCRASH
 Application Name:	plugin-container.exe
 Application Version:	41.0.0.5710
 Application Timestamp:	55d69862
 Fault Module Name:	mozglue.dll
 Fault Module Version:	41.0.0.5710
 Fault Module Timestamp:	55d681db
 Exception Code:	80000003
 Exception Offset:	0000f071
 OS Version:	6.3.9600.2.0.0.768.101
 Locale ID:	1033
 Additional Information 1:	5861
 Additional Information 2:	5861822e1919d7c014bbb064c64908b2
 Additional Information 3:	a10f
 Additional Information 4:	a10ff7d2bb2516fdc753f9c34fc3b069

Thank you for your help!

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

That looks like a hang in the plugin-container process.

You can check for issues caused by plugins and set plugins to "Ask to Activate" on the "Firefox/Tools > Add-ons > Plugins" page (plugins are not affected by Firefox Safe Mode)

You can check for problems with current Shockwave Flash plugin versions and try this:

See also: