Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

You took down my 1 Password without my permission, need it!!!!!

  • 4 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 139 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από James

more options

What the heck, you took down a program I pay for?????

Επιλεγμένη λύση

As you've noticed, Firefox 41 requires that extensions be signed by Mozilla, which follows a brief review process. Presumably the publishers of 1Password will take care of that before Firefox 41 is officially released in about 5 weeks.

Would you want to run the current release, Firefox 40.0.2, instead of the beta test release? It doesn't block unsigned extensions. You can grab that here (scroll down to your preferred language): https://www.mozilla.org/firefox/all/

Alternately, you can flip a setting that exists only in Firefox 41 to allow unsigned extensions. That can be found here:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful.

(2) In the search box above the list, type or paste xpi and pause while the list is filtered

(3) Double-click the xpinstall.signatures.required preference to switch it from true to false

Does one of those suggestions resolve the issue?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

What password? What program?

Firefox is free from Mozilla.org

more options

FCollab said

What the heck, you took down a program I pay for?????

https://support.1password.com/v3-extension-firefox/

more options

Επιλεγμένη λύση

As you've noticed, Firefox 41 requires that extensions be signed by Mozilla, which follows a brief review process. Presumably the publishers of 1Password will take care of that before Firefox 41 is officially released in about 5 weeks.

Would you want to run the current release, Firefox 40.0.2, instead of the beta test release? It doesn't block unsigned extensions. You can grab that here (scroll down to your preferred language): https://www.mozilla.org/firefox/all/

Alternately, you can flip a setting that exists only in Firefox 41 to allow unsigned extensions. That can be found here:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful.

(2) In the search box above the list, type or paste xpi and pause while the list is filtered

(3) Double-click the xpinstall.signatures.required preference to switch it from true to false

Does one of those suggestions resolve the issue?

more options

By Testing the Beta channel builds of Firefox 41.0 instead of the current 40.0.2 release you are seeing this change for Extensions sooner.


Firefox 40: Firefox warns about signatures but doesn't enforce them. Firefox 41: Firefox will have a preference that allows signature enforcement to be disabled (xpinstall.signatures.required in about:config). Firefox 42: Release and Beta versions of Firefox 42.0 will not allow unsigned extensions to be installed, with no override. https://wiki.mozilla.org/Addons/Extension_Signing