Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

do you support power by info add over rides

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

every time I click while using Firefox the page goes to power by info or multiple tabs open up and I have to close them all down to get back to where I started then click again. Do you know how to fix this

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Sorry, this is some kind of malware infection that your PC has contracted. Here's my suggested procedure for tracking down and cleaning up bad add-ons and other ad injectors. I know it seems long, but it's not that bad.

(1) Open the Windows Control Panel, Uninstall a Program. After the list loads, click the "Installed on" column heading to group the infections, I mean, additions, by date. This can help in smoking out undisclosed bundle items that snuck in with some software you agreed to install. Be suspicious of everything you do not recognize/remember, as malware often uses important or innocent sounding names to discourage you from removing it. Take out as much trash as possible here.

(2) Open Firefox's Add-ons page using either:

  • Ctrl+Shift+a
  • "3-bar" menu button (or Tools menu) > Add-ons
  • in the Windows "Run" dialog, type or paste
    firefox.exe "about:addons"

In the left column, click Plugins. Set nonessential and unrecognized plugins to "Never Activate".

In the left column, click Extensions. Then, if in doubt, disable (or Remove, if possible) unrecognized and unwanted extensions. Bear in mind that all extensions are optional, none come with Firefox, and you can learn more about them by checking their reviews on the Add-ons site.

Often a link will appear above at least one disabled extension to restart Firefox. You can complete your work on the tab and click one of the links as the last step.

Any improvement?

(3) You can search for remaining issues with the scanning/cleaning tools listed in our support article: Troubleshoot Firefox issues caused by malware. These on-demand scanners are free and take considerable time to run. If they finish quickly and especially if they require payment, you may have a serious infection. I suggest the specialized forums listed in the article in that case.

Success?

(4) Check your connection setting here:

"3-bar" menu button (or Tools menu) > Options > Advanced

Click the Network mini-tab, then the "Settings" button. The default of "Use system proxy settings" should piggyback on your Windows/IE LAN setting, or you could try "No proxy" to see whether that helps.


Once that is straightened out, could you check whether your home page setting can be updated here:

If you test using the Home button and also using your Firefox desktop icon, is everything back to normal?