Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Java completely broken on 41.0b1 x64 (Win 7 Ultimate, x64)

  • 4 απαντήσεις
  • 28 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1484 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Archway

more options

Following latest update to this beta version java has failed completely. I noticed when I wanted to access a secure site which uses a Java plugin to start a remote desktop. On starting, it should ask if I want to run the Juniper Setup Applet, which is a Java applet. I dont get this any more on 41.0b1.

I have a backup machine running 40.0 and comparing the production and backup machine I note that the update to 41 has stripped out several addons including the Java Platform SE 8 U51. On the backup machine running 40.0 the site works correctly and the java test sites noted below work correctly.

Reinstalling Java didnt fix it and starting Firefox in safe mode didnt fix it. The site was already specified in the add-ons and popup exceptions.

Trying to verify Java at https://www.java.com and at www.test-java.com both show that Java is not installed or enabled whereas in fact it is - it is now just completely blocked in Firefox.

On my backup machine, I didnt manage to stop the auto update to 41.0b1 and once that had happended Java was broken on this machine too.

Some security is good but at this rate I might as well turn off the PC for complete security!

Any ideas?

1. The update seems to

Επιλεγμένη λύση

it is a 64bit issue, since mozilla decided to only support flash in those builds... https://wiki.mozilla.org/Firefox/win64/meetingarchive#Clean_Slate_Approach

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

hello, 64bit builds of firefox for windows will only support the flash plugin - if you depend on other npapi-based plugins like java, please continue to use regular 32bit builds.

more options

Thanks but it was working on FF 40.0 x64 so it is not a 64-bit issue.

more options

Επιλεγμένη λύση

it is a 64bit issue, since mozilla decided to only support flash in those builds... https://wiki.mozilla.org/Firefox/win64/meetingarchive#Clean_Slate_Approach

more options

Thanks. The document to which you refer didnt say anything about a change being made between 40 and 41 but I just downloaded and tested 43 x86 and x64. It appears you are correct; Java is broken in 43 x64 as I describe but works normally in 43 x86 and all the other "disappeared" addons reappea in x86.

Shame - I just like the idea of running 64-bit software on 64-bit machines even if it isnt entirely necessary. Back to Waterfox then....