Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox not playing uploaded youtube videos in HD

  • 13 απαντήσεις
  • 14 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 22 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από lark_aces

more options

Hi, I'm having some trouble with the playback of my gaming videos on firefox. For some reason when I view some of my vids on firefox, they don't play in HD format and only in 360p. But when I view them on iphone, internet explorer or google chrome I can play them in HD fine. I've tried this on several laptops/computers and they all have the same issue. I've tried the app that switches between html5 and flash player but that causes mozilla to sometimes crash.

For example: https://www.youtube.com/watch?v=f8LABm8Y6VU

I noticed this happens after I edit on windows movie maker even though I've published the movie on 1080p settings in mpeg4 format.Other videos which I didn't edit and directly exported from Elgato Game Capture HD60 are fine.

For example: https://www.youtube.com/watch?v=pcjoM421GhQ

Any tips on how to fix this would be much appreciated! Thanks.

Hi, I'm having some trouble with the playback of my gaming videos on firefox. For some reason when I view some of my vids on firefox, they don't play in HD format and only in 360p. But when I view them on iphone, internet explorer or google chrome I can play them in HD fine. I've tried this on several laptops/computers and they all have the same issue. I've tried the app that switches between html5 and flash player but that causes mozilla to sometimes crash. For example: https://www.youtube.com/watch?v=f8LABm8Y6VU I noticed this happens after I edit on windows movie maker even though I've published the movie on 1080p settings in mpeg4 format.Other videos which I didn't edit and directly exported from Elgato Game Capture HD60 are fine. For example: https://www.youtube.com/watch?v=pcjoM421GhQ Any tips on how to fix this would be much appreciated! Thanks.

Επιλεγμένη λύση

I managed to fix the problem. I needed to import the TS file instead of the Mpeg4 file into windows movie maker for editing. When I did this, the final video played in HD on all platforms.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (13)

more options

Please update to the most recent version of Firefox:

Is there a difference if you are logged in or not?

more options

lark_aces said

Hi, I'm having some trouble with the playback of my gaming videos on firefox. For some reason when I view some of my vids on firefox, they don't play in HD format and only in 360p. But when I view them on iphone, internet explorer or google chrome I can play them in HD fine. I've tried this on several laptops/computers and they all have the same issue. I've tried the app that switches between html5 and flash player but that causes mozilla to sometimes crash. For example: https://www.youtube.com/watch?v=f8LABm8Y6VU I noticed this happens after I edit on windows movie maker even though I've published the movie on 1080p settings in mpeg4 format.Other videos which I didn't edit and directly exported from Elgato Game Capture HD60 are fine. For example: https://www.youtube.com/watch?v=pcjoM421GhQ Any tips on how to fix this would be much appreciated! Thanks.

guigs said

Please update to the most recent version of Firefox: Is there a difference if you are logged in or not?

Nope, no difference. 360p on Mozilla if I'm logged in and when I've logged out. It's the same on other pcs too.

more options

Also I'm on the latest version of Mozilla

more options

When I look at the "stats for nerds" display (right-click context menu for the video), there are subtle codec difference. In Chrome, the differences are more stark, as the unedited video is transcoded to WebM/VP9 while the edited video is served as MP4.

Maybe there's something about the way Movie Maker encodes the MP4 that limits what YouTube does with it on the back end? I don't know whether you have any insight into those fine details.

more options

Thanks for the insightful answer, I think you're right. I'm going to change the way I save the final movie through windows movie maker, re-upload and see if that makes a difference. I'll let you know how that goes.

more options

I can see the codec Chrome uses for the 480p on the lower right isn't supported in Firefox. You can test the three MP4 codes in the Web Console (Ctrl+Shift+k) by pasting the following chunk of code in the line at the bottom (next to the caret >>) and pressing Enter:

var tester = document.createElement('video'); var str='video/mp4; codecs="avc1.4d4020"'; var rslt=str+": "+tester.canPlayType(str); str='video/mp4; codecs="avc1.4d401e"'; rslt+="\n"+str+": "+tester.canPlayType(str); str='video/mp4; codecs="avc1.4d0000"'; rslt+="\n"+str+": "+tester.canPlayType(str); alert(rslt); tester=null;

The possible results of canPlayType are probably, maybe, and blank. Blank indicates no support, so if that third one is all Google created for the higher resolutions, then it's not going to be available in Firefox.

more options

I've tried saving the movie under different settings, re-uploaded and still no luck. Do you have a particular setting for windows movie maker that you would recommend? I originally saved under 'for High definition display'. I might try 'recommended for this project' next and re-upload.

more options

I think I just used WMV format. I actually can't recall the last time I used the program so it's probably been significantly upgraded since then.

more options

I saving it as WMV, but still no luck. Using the lightworks editor worked, but then my audio and video are out of sync. I guess I'll just have to wait for a fix by mozilla in future updates

more options

Note to self: Firefox can play WebM VP9 if you switch this preference from false to true in about:config

media.mediasource.webm.enabled

but possibly it is set to false by default because... it causes problems of some kind?

Anyway, that doesn't help with the edited video. I wonder whether Google has a table somewhere of what it converts to what when you upload a video?

more options

Just tried switching media.mediasource.webm.enabled to true and that video still doesn't play in HD :( Does it work from your end?

more options

No, it only affects the unedited video, not the edited video. I should have mentioned that at the beginning rather than at the end.

more options

Επιλεγμένη λύση

I managed to fix the problem. I needed to import the TS file instead of the Mpeg4 file into windows movie maker for editing. When I did this, the final video played in HD on all platforms.