Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Is there a way to disable space bar scrolling in Firefox 39?

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 17 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

I am currently taking an online computer course that requires typing. There is currently no way to type a space as the space key scrolls down one page. I see that keyconfig is not available for Firefox 39*. Is there another way to disable space bar scrolling in Firefox 39?

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

This happens as you are typing? That should not be. Does this happen everywhere, some sites, a few?

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?


Type about:support in the address bar and press Enter. Under the main banner, press the button; Copy Text To Clipboard.. Then in the reply box at the bottom of this page, do a right click in the box and select Paste. This will show us your system details. No Personal Information Is Collected.

more options

Keyconfig should be available for Firefox 39 AFAIK.

I don't think that there is a way to disable a page down with Space or a page up with Shift+Space. I've seen such request in the past and I can't remember doing this reliably like with a Greasemonkey script.

You shouldn't have a scroll action if you type in a text area.

Do you mean that you can't type a space on some web pages?

more options

cor-el,

"Not available message displayed" for KeyConfig @ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/functions-for-keyconfig/

Tried to download and install anyway and received another incompatibility message.

Currently, I cannot type a space at the command prompts for the one training site. The space bar functions as it should at other sites. I realize it is probably a site issue, but a workaround would be very helpful.

more options

There are a number of similarly named keyconfig extensions...

The one I used in the old days is here: http://mozilla.dorando.at/

Support thread here seems to be active: http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=48&t=72994